የመንፈሳዊ መሪ ተግባርና ግብ

 

መግቢያ
 
የኮርሱ መግቢያ
ኮርሱን በሙሉ ለመክፈት
 
1. የሚያምኑና የሚከተሉ
 
ክፍለ ትምህርቱን ለማንበብ
 
2. መሪዎች ሰዎችን ያደንቃሉ
 
ክፍለ ትምህርቱን ለማንበብ
 
3. አድገው ሌሎችን ያሳድጋሉ
 
ክፍለ ትምህርቱን ለማንበብ
 
4. ያቅዳሉ ያደራጃሉ
 
ክፍለ ትምህርቱን ለማንበብ
 
5. መልእክት ያስተላልፋሉ
 
ክፍለ ትምህርቱን ለማንበብ
 
6. ችግሮችን መፍታትና ውሳኔዎች ማስተላለፍ
 
ክፍለ ትምህርቱን ለማንበብ
 
7. ኃላፊነት ይቀበላሉ
 
ክፍለ ትምህርቱን ለማንበብ
 
8. ዓላማችን እግብ ማድረስ
 
ክፍለ ትምህርቱን ለማንበብ
 
9. ራሳቸውን ገፋፍተው ሌሎችን መገፋፋት
 
ክፍለ ትምህርቱን ለማንበብ
 
የሙከራ ፈተና መልሶች
 
መልሶችን ለመክፈት